Điều khoản sử dụng

7/6/2018 5:31:26 PM

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách“) mô tả cách thức Công ty cổ phần Medilog sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng.
 
1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
“Thông Tin Cá Nhân” là thông tin về bạn và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Công ty cổ phần Medilog trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Công ty cổ phần Medilog thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc xử lý tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số giấy phép lái xe, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, dân tộc, màu da, ngày sinh, và các thông tin liên quan đến sức khỏe, tôn giáo và các đức tin tương tự khác.
Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công ty cổ phần Medilog, Công ty cổ phần Medilog sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc Công ty cổ phần Medilog không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.
     Bên cạnh những Thông Tin Cá Nhân bạn trực tiếp cung cấp cho Công ty cổ phần Medilog, Công ty cổ phần Medilog có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba, chẳng hạn:
Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng hoặc các tài liệu tương tự khác;
Các nguồn thông tin đại chúng khác như danh bạ;
Từ các trang mạng xã hội của Công ty cổ phần Medilog mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là fan của các trang đó;
Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng;
Thông qua việc bạn liên lạc, trao đổi với Công ty cổ phần Medilog tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
Thông qua việc bạn tham gia các cuộc thi do Công ty cổ phần Medilog tổ chức;
Từ các tổ chức hoặc đơn vị khác nhau thuộc Công ty cổ phần Medilog;
Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có mối quan hệ hợp đồng với bạn;từ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị (marketing) hoặc đối tác tiếp thị (marketing); hoặc
Từ việc sử dụng các ứng dụng, trang web của Công ty cổ phần Medilog, bao gồm tất cả các ứng dụng, trang website do Công ty cổ phần Medilog điều hành và mang nhãn hiệu tương ứng (các “Ứng Dụng” và “Trang Website”).
Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được thu thập từ các cookies được sử dụng trên các Trang Website và trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Thông Tin Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS và khi ứng dụng Medilog của bạn đang hoạt động.
2. Mục Đích Thu Thập Xử Lý Thông Tin
Công ty cổ phần Medilog có thể sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao hàng và giao nhận hàng hóa (logistics), hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của Công ty cổ phần Medilog mà có thể bao gồm, không giới hạn bởi các mục đích sau đây (“Mục Đích”).Trong trường hợp bạn là một khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần Medilog:
Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Medilog theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
Nhằm cung cấp bất kỳ dịch vụ nào theo yêu cầu của bạn;
Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Medilog hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của Công ty cổ phần Medilog, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Ứng Dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Ứng Dụng
Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cổ phần Medilog và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn yêu cầu;
Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa; và
Nhằm sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu khách hàng của chúng tôi.
 
Mục đích chung:
Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi; và
Nhằm giúp Công ty cổ phần Medilog tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và bạn đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Medilog sử dụng và xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các Mục Đích và theo cách thức được quy định trong Chính Sách này.
3.Mục Đích Tiếp Thị và Quảng Bá
Công ty cổ phần Medilog cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích khác như sau (“Mục Đích Bổ Sung”):
Gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Công ty cổ phần Medilog, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty;
Thông báo và gửi cho bạn lời mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do Công ty cổ phần Medilog, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức;
Xử lý việc đăng ký tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về việc tham gia của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với bạn để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ; theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email.
4. Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia không phải quốc gia của bạn, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà bạn hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Công ty cổ phần Medilog cung cấp (“Quốc Gia Thay Thế”), cho các công ty thuộc Công ty cổ phần Medilog  nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế và/hoặc khi các máy chủ của Công ty cổ phần Medilog và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của Công ty cổ phần Medilog được đặt ngoài quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của bạn ra khỏi quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế theo quy định tại Chính Sách này.
5. Tiết Lộ Cho Bên Thứ Ba
Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập bởi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung. Ngoài ra, Công ty cổ phần Medilog có thể hợp tác với các công ty, bên cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác nhằm thực hiện các công việc cần thiết nhân danh Công ty cổ phần Medilog, và do vậy việc này có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:
Các đối tác của Công ty cổ phần Medilog, bao gồm các bên Công ty cổ phần Medilog cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;
Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
Các công ty nghiên cứu thị trường;
Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
Các tổ chức khác trong Công ty cổ phần Medilog;
Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Thông Tin Cá Nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, chẳng hạn như thành lập liên doanh, bán công ty con hoặc bộ phận kinh doanh, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp khó có thể xảy ra là giải thể doanh nghiệp.
Phương Thức và Công Cụ Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Thông Tin Cá Nhân
Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ tới:
Công ty cổ phần Medilog
Địa chỉ trụ sở chính: 10, 270 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổng đài hỗ trợ khách hàng:  1900 1244 (từ 08h - 17h (  thứ 2 – thứ 6), 08h – 12h ( thứ 7) )
Email: cskh@medilog.vn     -          contact@medilog.vn
Website: www.medilog.vn
Phụ thuộc vào pháp luật tại quốc gia của bạn hoặc Quốc Gia Thay Thế, Công ty cổ phần Medilog có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông Tin Cá Nhân của bạn trong mức cho phép. Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn, Công ty cổ phần Medilog có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông Tin Cá Nhân của bạn vì các lý do được pháp luật cho phép, chẳng hạn như trong trường hợp chi phí cấp quyền truy cập cho bạn không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của bạn hoặc của người khác.
 
 
6. Cookies
Công ty cổ phần Medilog và các bên thứ ba mà Công ty cổ phần Medilog hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, website beacon, website tag, 3website script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang website của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt website của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. Công ty cổ phần Medilog có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên các Trang Website và Ứng Dụng để thu thập các thông tin cùng loại vì cùng các mục đích mà Công ty cổ phần Medilog tự thực hiện. Các bên thứ ba sẽ có thể liên kết các thông tin mà họ thu thập được với các thông tin khác mà họ đã có về bạn từ các nguồn thông tin khác. Chúng tôi không nhất thiết phải truy cập hoặc kiểm soát các Cookies mà họ sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể chia sẻ thông tin không cá nhân từ hoặc về bạn với cá bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu định vị, chỉ dẫn quảng cáo hoặc một dữ liệu giải mã từ một chỉ dẫn tài khoản (chẳng hạn như địa chỉ email), để phục vụ cho việc thể hiện các quảng cáo mục tiêu. Trong trường hợp bạn không muốn Thông Tin Cá Nhận của bạn được thu thập qua cookies trên Trang Website, bạn có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của bạn để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của bạn hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.
7. Liên Kết Với Trang Website Bên Thứ Ba
Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Công ty cổ phần Medilog không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu bạn trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty cổ phần Medilog không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.
Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Chưa Thành Niên và Cá Nhân Khác
Nếu bạn là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của bạn gửi Thông Tin Cá Nhân tới Công ty cổ phần Medilog. Trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân như vậy được cung cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, bằng cách này bạn chấp thuận cho việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.
Trong một số trường hợp bạn có thể đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp đó bạn thay mặt và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp Thông Tin Cá Nhân của họ cho Công ty cổ phần Medilog và bạn đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông Tin Cá Nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Chính Sách này.
8. Đồng Ý và Chấp Thuận
Đồng Ý và Chấp Thuận Bằng cách liên lạc với Công ty cổ phần Medilog, sử dụng các dịch vụ của Công ty cổ phần Medilog hoặc thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Medilog, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này và đồng ý và chấp thuận việc Công ty cổ phần Medilog sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.
Công ty cổ phần Medilog có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên các Trang Website và/hoặc Ứng Dụng. Bằng cách tiếp tục liên lạc với Công ty cổ phần Medilog, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty cổ phần Medilog hoặc thông qua việc tiếp tục hợp tác với Công ty cổ phần Medilog sau khi Chính Sách này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là bạn đã đồng ý với những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của chính sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

 TIN CÙNG LOẠI
Nhân khai trương hệ thống vận chuyển hàng hóa toàn quốc Medilog "Giảm ngay 50% phí vận chuyển"
Không chỉ trên thế giới đang rộn ràng mùa World Cup 2018 mà tại Medilog cũng đang mong chờ một mùa World Cup rực lửa diễn ra trên 10 sân cỏ của....
Công ty CP Medilog đang có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh Logistics, chi tiết như sau:
Công ty CP Medilog đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp...